Symposium Bewust Ouder Worden
BOW Hellendoorn

Deelnemers

Het symposium Bewust Ouder Worden is mede mogelijk gemaakt door onderstaande organisaties.

Logo SOS Hellendoorn Nijverdal

De Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal (S.O.S.) is al vanaf 1986 actief en sinds 2006 is dit onder de huidige naam. Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn van senioren binnen de gemeente Hellendoorn.

De S.O.S. kan financiële steun bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten of andere activiteiten en bij aanschaf van goederen of materialen, mits die van belang zijn voor senioren(anders dan op individueel niveau).

Logo Stichting De Welle

Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. In de gemeente Hellendoorn betekent dit de verantwoordelijkheid voor het jongerenwerk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk . Daarnaast wordt het vluchtelingenwerk verzorgd.

Overige servicediensten zijn o.a.: Personenalarmering, Graag gedaan, AutoMaatje, en de Mooi Meegenomen bus. Daarnaast worden activiteiten en initiatieven van bewoners in wijken en buurten ondersteund.

Logo Reggewoon

Reggewoon is een sociale huisvester die met beide benen in de samenleving staat en ziet wat nodig is in haar werkgebied en in de regio.

De kernwaarden doen, dichtbij, duurzaam en samen hebben de afgelopen jaren inhoud gekregen en worden de komende jaren nog steviger neergezet.

Logo Evenmens

Evenmens draagt bij aan een samenleving waarin sprake is van zorg voor elkaar en waar mantelzorgers en zorgvragers zich gesteund weten door de inzet van zorgvrijwilligers en consulenten.

Zorgen voor een ander hoef je immers niet alleen te doen.

Logo KBO

Samen met de PCOB maken zij zich sterk voor een krachtige positie van de senioren in de samenleving.

Beide ouderenbonden vormen samen de grootste senioren organisatie van Nederland. Zij maken zich sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.

Dit wordt gedaan op landelijk provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit zes thema’s: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

Logo Initiatievencoach Provincie Overijssel

Initiatievencoach kan de eerste hulp bij initiatieven zijn. Lokale initiatieven die te maken hebben met gezondheid, vitaliteit, buurthuizen, maatschappelijke initiatieven of vrijwilligers kunnen een duwtje in de rug krijgen.

Op basis van stimulering en of hulp kunnen inwoners die een plan hebben voor bijv. een fijne buurt of een aantrekkelijke leefomgeving een beroep doen op de Initiatievencoach van de provincie.

Logo ZinIn

ZINiN is een brede culturele organisatie in de gemeente Hellendoorn en stimuleert het sociaal-culturele leven in de gemeente. ZINiN bestaat uit zeven sectoren, namelijk: ZINiN Theater, ZINiN Bibliotheek, ZINiN Verhuur, ZINiN Cultuur, ZINema, het Openluchttheater en het Toeristisch Bureau Hellendoorn.

Hoewel ZINiN in Nijverdal gevestigd is, doet ze haar werk in de gehele gemeente Hellendoorn. Haar bibliotheekvestigingen zijn te vinden in alle kernen van de gemeente en bieden tevens een ondersteuning aan alle culturele evenementen.

Logo Overview Coach

Als het niet vanzelf lukt om je huis opgeruimd te krijgen of te houden, dan is hulp van Overview Coach een uitkomst. Overview betekent Overzicht. De hulp van een professional organizer, ook wel opruimcoach genoemd, zorgt voor rust in je leven en minder stress.

Er wordt begeleiding geboden bij het organiseren van je spullen, of bij een teveel aan spullen. Ook kan worden geholpen bij het ordenen van je administratie.