Symposium Bewust Ouder Worden
BOW Hellendoorn

Over S.O.S.

Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal

De stichting stelt zich ten doel: Het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Hellendoorn door het ontplooien en stimuleren van activiteiten op die gebieden waar bestaande subsidiekanalen geen of te weinig mogelijkheden bieden.

De S.O.S. kan financiële steun verlenen bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten of andere activiteiten. Dit geldt ook voor de aanschaf van goederen of materialen, mits die van belang zijn voor het welzijn van senioren.

Voorwaarden voor een financiële ondersteuning

Aan het verstrekken van een financiële bijdrage zijn een aantal voorwaarden verbonden die vermeld staan op het aanvraagformulier. De onderstaande regels zijn daarbij het belangrijkste:

  • Er mogen geen andere, meer geëigende, subsidiemogelijkheden zijn.
  • Het gaat altijd om een belang voor meerdere senioren. Op individueel niveau vindt geen ondersteuning plaats.
  • De aanvraag mag niet een politiek of religieus doel hebben.
  • Een subsidie is eenmalig en mag maximaal € 5.000,00 zijn. Exploitatietekorten van nieuwe of lopende activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Hoe en waar een aanvraag in te dienen

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen alleen ingediend worden op een speciaal formulier  met op de voorzijde hetzelfde jaartal als het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Dit aanvraagformulier is zowel in papieren als in digitale vorm beschikbaar. Toezending kan worden gevraagd via onderstaande contactgegevens.

Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal:

E-mail:
ondersteuningsenioren@outlook.com

Telefoon:
06 22200458 (penningmeester S.O.S.)

Bank nummer:
NL42 RABO 0364 7788 57

KvK nummer:
41029343