Symposium Bewust Ouder Worden
BOW Hellendoorn

Workshops

Tijdens het symposium kunt u deelnemen aan twee workshops waarbij u de keuze heeft uit een aanbod van 5 thema’s. Indien u verzekerd wil zijn van deelname aan één of (maximaal) twee van deze workshops dient u zich daarvoor aan te melden via een e-mailbericht aan

info@bow-hellendoorn.nl.

Opgave is tevens mogelijk bij binnenkomst van het symposium, maar dan kunnen één of meer workshops volgeboekt zijn.

Help ik moet opruimen

Door: Gerda Vink

Begin als je ouder wordt tijdig met het loslaten van een heleboel spullen die je niet meer gebruikt of nodig bent. Hierdoor zadel je niet je nabestaanden op met het opruimen van allerlei goederen die je gedurende tientallen jaren hebt verzameld. Het opruimen is ook een mooie reis langs het verleden met fijne en minder prettige herinneringen.

Meerdere mensen kunnen zelf heel goed opruimen en vele anderen hebben daarbij (professionele) hulp nodig. Wanneer je ouder wordt is hulp vaker gewenst o.a. vanwege:

  • Weinig of minder sociale contacten.
  • Kinderen ver weg of te druk.
  • Mentaal of fysiek soms slechtere of minder conditie.
  • Het overzicht hebben en houden bij ouder worden.
  • Moeilijker los kunnen laten van spullen met een emotionele waarde.

Voor deze klus is hulp te bieden en worden handvaten aangereikt om ‘’de bezem door je leven’’ te laten gaan! Gerda Vink zal over dit thema u op een boeiende wijze informeren en adviezen geven!

Leefstijl, bewegen en sporten

Door: Kitty van der Steege

Bovengenoemd thema is op dit moment erg populair voor alle leeftijdsgroepen en zeker voor de groep senioren erg belangrijk om zowel mentaal als ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven. Wanneer je als mens je bewust bent van oorzaken en risicofactoren kun je problemen met je gezondheid in veel gevallen voorkomen. Zijn en komen er wel beginnende gezondheidsproblemen als je ouder wordt dan kun je deze liefst zo vroeg mogelijk opsporen en mee aan de slag gaan.

De kunst van het leven is om zoveel mogelijk te zorgen voor een zo gezond mogelijk lichaam en je daarbij mentaal welbevinden. Hier  hoort bij dat je zoveel mogelijk je eigen regie voert en zo nodig daarbij hulp kunt verkrijgen. De lijfstijlcoaches van de Welle kunnen hierbij behulpzaam zijn wanneer u dat wenst.

Kitty van der Steege neemt u mee om dit thema verder duidelijk te maken en verder uit te diepen. In deze workshop wordt tevens aandacht geschonken aan valpreventie voor senioren.

Pas je huis op tijd aan

Door: Hans Engelbertink

Je bent tevreden waar je woont, een fijne buurt en je wilt zo lang mogelijk blijven wonen. Wanneer je ouder wordt kunnen meerdere voorzieningen in je huis problemen gaan opleveren zoals bijvoorbeeld: drempels, deuren die te smal zijn, ontbreken wandbeugels, etc.

Aanpassen van je huis is belangrijk en wordt vaak uitgesteld door mensen die ouder worden . Het advies is op tijd maatregelen te nemen bij een herinrichting en/of verbouwing. Laat je informeren om je woning toegankelijker, veiliger en comfortabeler te maken. 

Voor vele voorzieningen bestaan regelingen en subsidies die de aanschaf of realisatie makkelijker maken Hierbij speelt vaak wel  een inkomstenafhankelijkheid en/of een eigen bijdrage. Dit soort zaken worden geregeld in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die de gemeente uitvoert. Hans Engelbertink kan over dit onderwerp de nodige informatie verstrekken en de nodige adviezen geven.

Schrijf je eigen levensverhaal

Door: Karin Anema

In een eerdere berichtgeving is het nodige aangegeven over verhalen vertellen en het opnieuw beleven van gebeurtenissen uit het verleden. Deze workshop neemt de deelnemers mee in het schrijven van een pakkende tekst met daarin je levensverhaal. In de workshop komen (een klein deel) theorie, praktijkoefeningen, verbeeldingsopdrachten en tips aan de orde. Dit allemaal om zelf een interessant verhaal over je leven te kunnen schrijven op basis van een aanpak die bij je past.

Karin Anema bespreekt op een inspirerende wijze waarop een ieder z’n levensverhaal kan schrijven en dit als een verrijking ervaart. Herinneringen komen tot leven en is een vorm van opnieuw beleven!

Veilig thuis gebruik maken van internet

Door: Piet de Jong

Voor alle senioren is dit een belangrijk onderwerp waarbij voor sommige mensen hulp en ondersteuning belangrijk is. Seniorweb is sedert 1996 landelijk actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat een ieder het gemak en met plezier kan werken met de computer/tablet en daarmee gebruik maakt van het internet.

Belangrijk is dat je ook als senior digitaal vaardig bent en blijft zodat contact met de wereld om ons heen mogelijk is. De heer Piet de Jong verzorgt een interessante presentatie hoe u veilig in de digitale wereld kunt werken.